People

 

Staff
Yizhong Gu

Director                                                                       

James Lin

Vice Director                                                                       

Minhua Wen

Engineering Computing                                                                       

Jianwen Wei

Big Data                                                                       

Yichao Wang

GPU Computing                                                                       

Dongqiang Han

Engineer (PARATERA)                                                                       Adjunct
Hong Liu

Adjunct Vice Director                                                                       

Haibing Guan

Adjunct Vice Director                                                                       

Xianlong Jin

Adjunct Vice Director                                                                       

Simon See

Adjunct Professor                                                                       User Committee
Wei Cai

 

Zhaohui Jin

 

James Lin

 

Xingzhao Liu

 

Hao Lu

 

Zhengming Sheng

 

Dongqing Wei

 Students
M3

Chang Liu

LinJin Cai

M2

Xinxin Chen

Yongzhi Liu

M1

Hang Hu

Shenpeng Wang

B4

Binrui Li

Jinkun Chen

Alumni Feng Xu

2013届

微软

Zhanpeng Yu

2014届

国家电网

Yichao Wang

2015届

上海交大

Maggie Suttinee

2015届

南洋理工

Wenqiang Li

2016届

He Hao

2016届

证通

Qiang Qin

2017届

第一弹APP(创业)

Xiaobin Xie

2017届

Yumeng Si

2017届

摩根史丹利

Haipeng Wu

2017届

SAP

Dandi Ding

2018届

腾讯

Delong Meng

2018届

依图

Zhigeng Xu

2018届

商汤

Yueming Wei

2018届

腾讯

 


Copyright ©2013 SJTU Network & Information Center All rights reserved.