People

 

Staff


Yizhong Gu

Director                                                                                      

James Lin

Vice Director                                                                                      


Minhua Wen

Engineering Computing                                                                                      

Jianwen Wei

Big Data                                                                                      


Yichao Wang

GPU Computing                                                                                      

Jiejun Liu

DevOps Engineer                                                                                      


Jie Wang

Technical Support                                                                                    

Qiucheng Liao

Application Support                                                                                     

Shenggan Cheng

Application Support                                                                                     

Chengyue Chi                           System Operation Engineer                                                     Jin Tang

Technical Support


Fei Chi

Technical Support


Chen Li
Technical Support
Adjunct


William Tang

Adjunct Professor                                                                                      


Simon See

Adjunct Professor                                                                                      Students
M2

Xinxin Chen

Yongzhi Liu

M1

Hang Hu

1902A

Shenpeng Wang

B4

Binrui Li

Jinkun Chen


Chenfei ZhangB3

Sicheng Zuo

Xinyue Han


Yujie YangAlumni Feng Xu

2013届

微软

Zhanpeng Yu

2014届

国家电网


Yichao Wang

2015届

上海交大

Maggie Suttinee

2015届

南洋理工


Wenqiang Li

2016届

He Hao

2016届

证通


Qiang Qin

2017届

第一弹APP(创业)

Xiaobin Xie

2017届


Yumeng Si

2017届

摩根史丹利

Haipeng Wu

2017届

SAP


Dandi Ding

2018届

腾讯

Delong Meng

2018届

依图


Zhigeng Xu

2018届

商汤

Yueming Wei

2018届

腾讯


Chang Liu

2019届

今日头条

LinJin Cai

2019届

商汤
Group 


2019   

14B3C2017 

17312


2015

25D78


   Copyright ©2013 SJTU Network & Information Center All rights reserved.