People

 

Staff

Yizhong Gu

Director                                                                                      

James Lin

Vice Director                                                                                      


Minhua Wen

Engineering Computing                                                                                      

Jianwen Wei

Big Data                                                                                      


Yichao Wang

GPU Computing                                                                                      

Jiejun Liu

DevOps Engineer                                                                                      


Jie Wang

Technical Support                                                                                     

Rong Tao

User Support                                                                                     Adjunct

Hong Liu

Adjunct Vice Director                                                                                      

Haibing Guan

Adjunct Vice Director                                                                                      


Xianlong Jin

Adjunct Vice Director                                                                                      

Simon See

Adjunct Professor                                                                                      User Committee

Wei Cai

 

Zhaohui Jin

 


James Lin

 

Xingzhao Liu

 


Hao Lu

 

Zhengming Sheng

 


Dongqing Wei

 

Students
M3

Chang Liu

LinJin Cai

M2

Xinxin Chen

Yongzhi Liu

M1

Hang Hu

Shenpeng Wang

B4

Binrui Li

Jinkun Chen

B3

Sicheng Zuo

Xinyue Han


Yujie YangAlumni Feng Xu

2013届

微软

Zhanpeng Yu

2014届

国家电网


Yichao Wang

2015届

上海交大

Maggie Suttinee

2015届

南洋理工


Wenqiang Li

2016届

He Hao

2016届

证通


Qiang Qin

2017届

第一弹APP(创业)

Xiaobin Xie

2017届


Yumeng Si

2017届

摩根史丹利

Haipeng Wu

2017届

SAP


Dandi Ding

2018届

腾讯

Delong Meng

2018届

依图


Zhigeng Xu

2018届

商汤

Yueming Wei

2018届

腾讯

 


Copyright ©2013 SJTU Network & Information Center All rights reserved.